Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck

Hur kan jag som senior påverka min egen hälsa?

15 Maj 2023 kl. 00.00–07 Juni 2023, 23.00

Föreläsningsserie 15.5 – 7.6.2023

Projektet för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten ordnar i samarbete med Österbottens välfärdsområde och Österbottens föreningar en föreläsningsserie för seniorer och övriga intresserade.

Föreläsningsserien innefattar information om vad du själv kan göra för att främja både din hjärnhälsa och din generella hälsa.

Första tillfället är lämpligt också för vårdpersonal. Man deltar i alla föreläsningar på distans via Teams, men möjlighet finns också att delta fysisk på plats.

För att få mera info och kunna delta i föreläsningarna, klicka här