Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck

Om föreningen

Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT har under senaste år 190 medlemmar (2023).

Klubben som grundades av Egil Appel, Ellen Weckman och EdvinTåg insåg att det fanns behov att samla pensionärer i en gemensam klubb inom Kristinestad och Tjöck. I september 1975 inlämnade de stiftelseurkunden för pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT.
                                  

Klubben ordnar olika aktiviteter bl.a. resor, teaterbesök, föredrag i olika ämnen och skolningstillfällen som berör Din hälsa och fysiska kondition. God hälsa och kondition ger Dig ett gott humör för att kunna njuta av livet som pensionär.

Som medlem i vår klubb, blir Du också medlem i Svenska Pensionärsförbundet. Detta förbund har till uppgift att sköta pensionärernas intressen. En aktuell fråga har varit pensionsutvecklingen. Det s.k. brutna indexet har bidragit till att pensionsutvecklingen endast utgjort cirka hälften av löneutvecklingen. Åren 1995-2014 räknar man med att lönerna steg med 88 % medan pensionerna med endast 46 %. Förbundet har med sin tyngd möjlighet att ändra på detta missförhållande.

Som medlem i vår klubb, stärker du Svenska Pensionärsförbundets möjligheter att bevaka dina förmåner och rättigheter.

Som medlem får Du eller familjen dessutom den omtyckta tidningen God Tid åtta gånger i året med information om hälsovård, socialpolitik, medicin, resor och andra pensionärsfrågor, mot en medlemsavgift som 2024 är 23 €/person.

En viktig del av vår verksamhet baserar sig på gemenskap, trygghet, livskvalitet och språkidentitet. Aktiviteter ordnas även enligt medlemmarnas önskan.

                                                                                                                               Uppdaterat 3.1.2024