Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck

Styrelsen 2024

Ordförande
      

       Göran Uppstu
       Lärkvägen 5, 64100 Kristinestad
       tel. 050 588 7378, e-post: goran.uppstu(at)gmail.com

Vice ordförande
      
       Sirpa Lillås
      
Grannasbackvägen 94, 64140 Tjöck
       tel. 040 036 4242, e-post: sirpalillas(at)gmail.com

Sekreterare
      
       Maija Norrgrann
       Koppögatan 2 A 16, 64100 Kristinestad
       tel. 040 728 0880, e-post: maija.norrgrann(at)gmail.com

Kassör
      
       Britt-Marie Lehtonen
       Klövervägen 11, 64100 Kristinestad
       tel. 040 075 2650, e-post: brittmarie.lehtonen(at)gmail.com

Resekoordinator
      
       Börje Enlund
       Skutskatavägen 14, 64100 Kristinestad
       tel. 040 545 8034, e-post: borje(at)enlund.fi

IT-handledare
      
       Sven Tåg
       Repslagaregatan 14, 64100 Kristinestad
       tel. 040 516 8695, e-post: sven.tag(at)nic.fi

Ersättare
       
       Marianne Mattila
      Tullgatan 4-6 H, 64100 Kristinestad
       tel. 040 069 7020, e-post: marianne.imattila(at)gmail.com

  

                                                                                                              Uppdaterat 3.1.2024